جستجو
  • 5158
  • 441 مرتبه
  • 04 بهمن 1402

ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ٨ دﻧﺪه

ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ٨ دﻧﺪه

این خودرو مجهز به گیربکس 8 دنده به جلو میباشد که مکانیزم عملکرد آن بر اساس دوسری(طبقه) 4دنده روی هم بوده که با استفاده اهرم کنار سر دنده انتخاب میگردد (change range group).

ضمنا دنده عقب نیز دارای دو حالت سنگین و سبک (RH/RL) میباشد که دنده عقب سنگین (RL) برای شیب های تند با بارگذاری کامل خودرو مناسب است. 

جهت عدم فشار به موتور و کاهش مصرف سوخت بهترین دنده در هر ساعت را بگونه ای انتخاب نمایید تا دور موتور در بازه 1400تا 1700 دور بر دقیقه باقی بماند.

DNN